Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBardakoğlu, Ali
dc.contributor.authorTaşkesen, Esra
dc.date.accessioned2020-08-20T13:33:29Z
dc.date.available2020-08-20T13:33:29Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12723/2566
dc.description.abstractBu çalışma, İslam hukuk literatürünün önemli bir kısmını teşkil eden harâc ve emvâl kitaplarının klasik dönemde iyi bir örneği sayılan Ebû Ca'fer Ahmed b. Nasr ed-Dâvûdî'ye ait Kitâbü'l-Emvâl'i esas alarak, kamu maliyesinin belli başlı konularını incelemeyi ve bu konularda zaman içerisinde meydana gelen görüş farklılıklarını izlemeyi hedeflemektedir.en_US
dc.description.abstractThis study aim to analyze certain issues of public finance and follow divergence in views about these issues that occurred in time with respect Kitab al-Amwal was written by Abu Ja'far Ahmad b. Nasr al-Dawudi which is considered as a significant example in classical period within books of haraj and amwal that constitute important part of Islamic law literature.en_US
dc.description.abstractİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunun 22.06.2020 tarihli ve 2020/14-5 sayılı Açık Bilim Politikası gereğince erişime açılmıştır.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul 29 Mayıs Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDinen_US
dc.subjectEkonomien_US
dc.titleDâvûdî'nin (V. 402/1011) Kitâbü'l-Emvâl'i Çerçevesinde Kamu Maliyesien_US
dc.title.alternativePublic finance in the context of Dawudi's (D. 402/1011) Kitab al-Amwalen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.department29 Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Programıen_US
dc.institutionauthorTaşkesen, Esraen_US
dc.identifier.endpage107en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record