Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇelebi, İlyas
dc.contributor.authorBağaç, Mardiye
dc.date.accessioned2020-08-24T08:46:21Z
dc.date.available2020-08-24T08:46:21Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12723/2629
dc.description.abstractGazzâlî'nin, hayatının muhtelif dönemlerinde yöneldiği ve aralarında yöntemsel farklılıklar bulunan kelâm ve tasavvuf, onun yaşam serüveninin neredeyse tamamında önemli rollere sahip iki temel disiplindi. Onun kelâm ve tasavvuf alanında yazdığı eserlerinde Allah'ın zatı, sıfatları ve fiilleri gibi temel konular Sünnî akideye bağlı kalınarak ele alınmış ancak iki disiplin arasındaki yöntem farklılığı metafizik önermelerinde çeşitliliğe yol açmıştır. Bu çeşitliliğe Allah'ın varlığının ispatı ve tevhid ilkesinin açıklandığı yerlerde rastlamak mümkündür.en_US
dc.description.abstractThe sciences of kalam and tasawwuf which are methodologically different from each other and which he fronted in various period of his life, were the two important disciplines that had crucial roles in almost his entire life. The main subjects such as the essence of God, His attributions and actions that al-Ghazzâlî handled in his works in the fields of kalam and tasawwuf were tackled adhering to Sunni creed. However, the methodological difference between the two disciplines led to the variety of metaphysical propositions. The variety in question can be seen in his explanations about the demonstration of the existence of God and the principal of tawheed (oneness of God).en_US
dc.description.abstractİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunun 22.06.2020 tarihli ve 2020/14-5 sayılı Açık Bilim Politikası gereğince erişime açılmıştır.
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul 29 Mayıs Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDinen_US
dc.titleGazzâlî'nin Kelâm ve Tasavvuf Eserlerindeki Ulûhiyet Anlayışının Mukayesesien_US
dc.title.alternativeComparison of the al-Ghazzālî's conception of god in kalam and sufi worksen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.department29 Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Programıen_US
dc.institutionauthorBağaç, Mardiyeen_US
dc.identifier.endpage141en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record